Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement Website en E-mail nieuwsbrief Verkiezing van het Leukste Restaurant

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website van de Verkiezing van het Leukste Restaurant en onze e-mailnieuwsbrief.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vote Company BV, Bankastraat 100, 2585 ES Den Haag. De verwerking van persoonsgegevens door Vote Company BV is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, tegenwoordig de Autoriteit Persoonsgegevens genaamd.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Er wordt gevraagd om een opt-in te geven voor de interessante e-mailnieuwsbrief van de de Verkiezing van het Leukste Restaurant en de nieuwsbrief van een partner. Uiteraard kun je je daar ook op ieder moment weer voor afmelden door middel van de uitschrijflink onder aan iedere e-mailnieuwsbrief.  

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Het laten functioneren van de aangevraagde nominatie, stem en verkiezing
  • Het personaliseren van de e-mailnieuwsbrief
  • Het beter laten aansluiten van de inhoud van de e-mailnieuwsbrief 

 

Uitwisseling van gegevens

Het samenstellen van de e-mailnieuwsbrieven, de uitvoering van de nieuwsbriefverzending en de hosting van de gegevens kan met zich meebrengen dat persoonsgegevens gedeeld worden met gespecialiseerde partijen. In dat geval gebeurt dat op basis van een verwerkersovereenkomst waarbij deze partijen dezelfde zorgvuldigheid dienen te betrachten als Vote Company BV dat nastreeft.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Vote Company BV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Vote Company BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Zodra je je uitschrijft voor de e-mailnieuwsbrief van de Verkiezing van het Leukste Restaurant worden de gerelateerde persoonsgegevens uit de e-maildatabase van deze verkiezing verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die met betrekking tot Vote Company BV zijn geregistreerd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard kun je je op ieder moment voor een e-mailnieuwsbrief uitschrijven via de uitschrijflink die onder aan iedere e-mail staat. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vote company BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy[@]votecompany.nl.We reageren zo snel mogelijk.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vote Company BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy[@]votecompany.nl

Deze verkiezing is powered by Vote Company, de specialist in het organiseren en faciliteren van verkiezingen met de beste stemtools

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details